Debashish Mandal, Malda Dist.,West Bengal
  
“Apne naye ghar mein maine Tata Shaktee GC sheet lagayee hai kyunki main sirf Tata ki quality pe hi bharosa karta hun.”